Vergoedingen

Vergoeding Fysiotherapie of Oefentherapie

Behandelingen Fysiotherapie of Oefentherapie (Cesar of Mensendieck) kunnen vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Hieronder vindt u hierover de informatie.

Vergoeding Basisverzekering

 

Behandelingen fysio- of oefentherapie voor personen tot 18 jaar worden voor maximaal 18 behandelingen vergoed uit de Basisverzekering.
Vergoeding voor fysio- of oefentherapie voor 18 jaar en ouder uit de Basisverzekering enkel en alleen onder bepaalde voorwaarden. De vergoeding geldt namelijk alleen voor (chronische) aandoeningen vermeld in Bijlage 1 Besluit Zorgverzekering *, en de vergoeding gaat in vanaf de 20e De eerste 20 behandelingen vallen onder de Aanvullende Verzekering of zijn (bij het ontbreken van een Aanvullende Verzekering of lagere vergoeding uit deze verzekering) voor eigen rekening.
Deze chronische vergoeding uit de basisverzekering valt onder het Verplichte Eigen Risico.

Vergoeding uit Aanvullende Verzekering

Behandelingen fysio- of oefentherapie voor personen van 18 jaar en ouder kunnen vergoed worden uit een Aanvullende Verzekering. Het aantal behandelingen wat vergoed wordt hangt af van het aanvullende pakket en de voorwaarden van de zorgverzekeraar. In de meeste gevallen geldt de maximale vergoeding voor oefentherapie en fysiotherapie samen.

Eigen risico

Alleen vergoedingen (voor personen van 18 jaar en ouder) uit de Basisverzekering vallen onder het verplicht Eigen Risico. Behandelingen die vergoed worden uit de Aanvullende Verzekering vallen niet onder het verplicht Eigen Risico.

Voor meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van uw vergoeding verwijzen we u naar uw Zorgverzekeraar.

*Bijlage 1 Besluit Zorgverzekering: Veel neurologische aandoeningen vallen onder deze chronische lijst. Dat betekent dat een vergoeding, vanaf de 20e behandeling, uit de basisverzekering mogelijk is.

Verwijzing

Voor de neurologische behandeling door de fysio- of oefentherapeut is het raadzaam om een verwijzing van uw (specialistische) arts te hebben.
De therapeut is ook zonder verwijzing toegankelijk (Directe Toegankelijkheid genoemd). Echter wanneer het gaat om een behandeling van een aandoening vermeld op Bijlage 1 Besluit Zorgverzekering, is een verwijzing noodzakelijk.