Neurologie Fysiotherapeuten Friesland

Welkom bij NFF-MCL

NFF (Neurologie Fysiotherapeuten Friesland) regio MCL is een netwerk van fysiotherapeuten in de eerste en tweede lijn gericht op neurologische aandoeningen. NFF is onderdeel van de neurologische ketenzorg. De aangesloten fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met neurologische aandoeningen. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de neurologie volgen wij regelmatig scholing en komen wij bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er wordt gewerkt volgens de landelijke richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De behandeling kan op de praktijk, aan huis of in het verzorgingshuis plaatsvinden.