Over NFF-MCL

Het doel van NFF

Verbeteren

Coördinatie, spierkracht, balans, uithoudingsvermogen, mobiliteit & zelfvertrouwen

Optimaliseren

Transfers, lopen, traplopen & motorische- en cognitieve dubbeltaken

Verminderen

Vermoeidheid & pijnklachten

Coachen

Bij hervatten van; (huishoudelijk) werk, hobby's, sporten & sociale contacten + coachen van de zorgverlener

Symptomen

Als gevolg van de neurologische aandoening kunnen de volgende problemen optreden

Problemen/moeite met

Transfers

Zoals opstaan, gaan zitten , in en uit bedkomen

Lopen en traplopen

Lopen en traplopen gaat moeizaam en zwaar en het maakt me gauw moe

Balans

Ik heb moeite met het houden van mijn balans, ik kan soms ineens uit balans raken

Dagelijkse activiteiten

Zoals boodschappen, fietsen, tuinieren, huishoudelijk werk

Uitvoeren hobby’s/ sporten

Ik kan mijn hobby’s niet goed uitvoeren want ik word snel moe of ik krijg last

Socializen

Ik heb moeite met socializen want dit vergt te veel energie en ik zit met mijn hoofd ergens anders

Last van 

Valincidenten en/of valangst

Ik val vaak of ben veel bang dat ik ga vallen. Als ik ben gevallen heb ik moeite met opstaan

Cognitieve problemen

Ik vergeet vaak simpele dingen, bijvoorbeeld welke dag het is of waar ik woon

Vermoeidheid

Ik ben vaak vermoeid, ook als ik niks doe. Ook heb ik veel slaap nodig en slaap overdag

Pijn

Ik heb veel en vaak last van pijn door mijn lichaam. Voorbeelden zijn zenuwpijn

Verminderde

Uithoudingsvermogen

Ik ben snel moe in het dagelijks leven en tijdens het sporten, sneller dan gebruikelijk

Spierkracht

Tijdens sporten merk ik dat ik minder snel ben. Dit merk ik ook met dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen tillen

Coördinatie

Mijn coördinatie is soms slecht waardoor ik bijvoorbeeld struikel, of ik raak snel uit balans

Samenwerkingen

Er is een goede samenwerking met de andere zorgverleners in de keten:

 • Neurologen
 • Revalidatieartsen en verpleegkundige consuleten
 • Thuiszorgorganisaties
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Psychologen
 • Maatschappelijk werk
 • Diëtisten

Specialisme

De NFF-fysiotherapeuten en oefentherapeuten zijn gespecialiseerd in neurologische aandoeningen zoals:

 • Cerebro Vasculair Accident (CVA) beroerte of Transient Ischaemic Attack (TIA).
 • Multiple Sclerose (MS)
 • Hersentumoren
 • Traumatisch hersenletsel
 • Dwarslaesie
 • Dementie
 • Ziekte van Parkinson (door een bij ParkinsonNet aangesloten fysiotherapeut)
 • Neuromusculaire aandoeningen:
  • Amyotrofe laterale sclerose (ALS)
  • Dystonie
  • Guillain Barré
  • Polyneuropathie