Specialisten - Jorrit de Jong

Vind onze specialisten

Jorrit de Jong

Fysiotherapie Dongeradeel

Contact

Dokkum
Suiderbaanstraat 1, 9101 AM Dokkum
Bocksmeulen 33a, 9101 RA Dokkum
Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum

Holwerd
Elbasterwei 2, 9151 KP Holwerd

Ternaard
Van Harinxmastrjitte 9, 9145 TA Ternaard

Telefoon: 0519 22 34 33
Website: https://www.fysiotherapiedongeradeel.nl/